Bli medlem i Högby IF
Medlemsavgiften är
300kr/aktiv eller
800kr/familj (t.o.m. 19år).
Betalas till BG-nr: 748-1476.
 
Skicka samtidigt era kontakt-
uppgifter till friidrott@hogbyif.se
Namn, pr-nr, adress, tel, e-post.
 
Det går såklart bra att komma på våra träningar som icke medlem innan man bestämt sig.